Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

Linhlanweb -
Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia
5 (0) votes

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

"Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia" là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý đấu thầu, được thành lập theo Quyết định số 1248/QĐ-BKHĐT ngày 24/8/2016 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Người đại diện trước pháp luật của trung tâm là: ông Phạm Thy Hùng – Giám đốc Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia.

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia gọi tắt TTĐTQMQG là đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục, xử lý chính xác các giao dịch liên quan đến đăng tải thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng.

Nhiệm vụ của Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia được thành lập với 9 nhiệm vụ được giao như sau:

  1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đấu thầu qua mạng.
  2. Tổ chức quản lý, vận hành và phát triển Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; quản lý đăng ký của chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các thông tin khác có liên quan vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đôn đốc chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư và các bên liên quan triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.
  3. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, đấu thầu qua mạng và cấp chứng chỉ, chứng nhận đào tạo về đấu thầu, đấu thầu qua mạng theo quy định của pháp luật.
  4. Cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, đăng tải thông tin vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; cung cấp dịch vụ về thông tin đấu thầu và các dịch vụ khác có liên quan đến đấu thầu qua mạng.
  5. Xây dựng, duy trì và quản lý các cơ sở dữ liệu về đấu thầu theo quy định của pháp luật; tổng hợp, lưu trữ thông tin phục vụ công tác thống kê, báo cáo, tra cứu, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
  6. Thực hiện các hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế về đấu thầu qua mạng.
  7. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đấu thầu.
  8. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật, phân cấp của Cục Quản lý đấu thầu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Địa chỉ trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

Bạn muốn liên hệ trực tiếp  TTĐTQMQG. Bạn vui lòng tới địa chỉ của trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, tại địa chỉ: Tầng 3 nhà G, Bộ KH&ĐT, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Nếu bạn muốn hướng dẫn đường đi, đăng ký ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu  xin vui lòng liên hệ số: 0966777780

Tra cứu thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là mạng đấu thầu được thành lập dựa trên quy luật tất yếu nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm chính phủ.

Năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với sự trợ giúp của Chính phủ Hàn Quốc mà đại diện là Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), đã tiến hành xây dựng Hệ thống đấu thầu điện tử thử nghiệm tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn dựa trên Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử của Hàn Quốc (KONEPS) và được tối ưu hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trong giai đoạn thí điểm, Hệ thống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý và vận hành cung cấp cho người sử dụng đầy đủ các chức năng từ đăng tải kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển, thông báo mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, lập biên bản mở thầu cho đến đăng tải kết quả đấu thầu, kiến nghị trong đấu thầu… để lựa chọn nhà thầu thông qua 4 hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, và chỉ định thầu.

hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Sự hình thành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Từ năm 2009 đến nay quá trình áp dụng đấu thầu qua mạng có thể được chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 từ năm 2009 đến năm 2011: xây dựng hệ thống thông tư hướng dẫn và thí điểm tại 3 đơn vị là Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội.
Giai đoạn 2 từ năm 2012 đến năm 2015: mở rộng triển khai thí điểm trên phạm vi toàn quốc đồng thời nâng cấp khung pháp lý về ĐTQM: Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Thông tư về ĐTQM số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính và Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.
Giai đoạn 3 bắt đầu từ năm 2016: ĐTQM được triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT- BTC, Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tưởng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng ĐTQM giai đoạn 2016-2025.
Hiện nay, toàn bộ quy trình khai hồ sơ đăng ký tham gia Hệ thống, các giao dịch phê duyệt, thông báo kết quả xử lý và thanh toán chi phí người sử dụng được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Hệ thống gửi thông báo tình trạng xử lý hồ sơ theo thời gian thực qua thư điện tử đến người sử dụng.

Chức năng của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại bao gồm 4 chức năng:

01.Cổng thông tin (Portal)
02.Quản lý người dùng (User Management)
03.Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04.Hỗ trợ người dùng (Call Center)

Hệ thống tổng thể sẽ được xây dựng và vận hành theo mô hình đối tác công tư PPP, bao gồm đầy đủ 11 chức năng:

01.Cổng thông tin (Portal)
02.Quản lý người dùng (User Management)
03.Đấu thầu điện tử (e-Bidding)
04.Hỗ trợ người dùng (Call Center)
05.Mua sắm điện tử (e-Shopping Mall)
06.Hợp đồng điện tử (e-Contract)
07.Thanh toán điện tử (e-Payment)
08.Danh mục sản phẩm (e-Catalog)
09.Văn bản điện tử (e-Document)
10.Cơ sở dữ liệu năng lực kinh nghiệm nhà thầu (Supplier’s Performance Management)
11.Bảo lãnh điện tử (e-Guarantee)


Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Linhlanweb -

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.Vậy chứng nhận iso là gì? Cấp chứng chỉ ISO uy tín ở đâu?

Thông tư 04 đấu thầu qua mạng

Linhlanweb -

An toàn lao động xin gửi nội dung Thông tư 04 đấu thầu qua mạng của BKHĐT và các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng kèm thông tư 04/2017/tt-bkhđt bản word

Thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Linhlanweb -

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định mới nhất của Luật đấu thầu

Xử lý các tình huống trong đấu thầu qua mạng với 14 cách

Linhlanweb -

Cách xử lý tình huống phát sinh trong quá trình đấu thầu qua mạng khi tham gia hoạt động đấu thầu online

Chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ24

Linhlanweb -

Trung tâm đấu thầu quốc gia thông báo chính thức Chi phí dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động hành nghề đấu thầu kỳ 24 thời gian thi 21/03/2020

Đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 24

Linhlanweb -

Quy định chi tiết về Đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu kỳ 24. Địa điểm Ôn thi Cấp chứng chỉ hành nghề nghiệp vụ đấu thầu. Xem ngay ! ✅

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia

Linhlanweb -

Địa chỉ Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tra cứu thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia

mua chứng chỉ hành nghề đấu thầu?

Linhlanweb -

Nếu bạn không học các lớp ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Mà mua chứng chỉ hành nghề đấu thầu có được không?

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Linhlanweb -

Các quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo huấn luyện bồi dưỡng và thi sát hạch cũng như Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 04/2019/TT-BKHĐT

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com