Tag - thiết bị

Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Thông tin văn bản 16/2017/TT-BLĐTBXH Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 16/2017/TT-BLĐTBXH Tên văn bản Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn [...]

0966777780