Đăng ký khóa học Huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 đúng luật

Viện đào tạo ESC chiêu sinh Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 6. Cấp chứng an toàn vệ sinh lao động nhóm 6. Nhóm An toàn, vệ sinh viên

Đăng ký khóa học Huấn luyện an toàn lao động nhóm 5 đúng luật

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 5.Cấp chứng an toàn vệ sinh lao động nhóm 5.Chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ nhóm 5 hiệu quả

Đăng ký khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 4.Cấp chứng an toàn lao động nhóm 4.Chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ nhóm 4 hiệu quả

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 3

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 3.Cấp chứng an toàn vệ sinh lao động nhóm 3.Chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ nhóm 3 hiệu quả ✅

Đăng ký học huấn luyện an toàn lao động nhóm 2 đúng luật

Viện đào tạo ESC Khai giảng khóa học Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2.Cấp chứng an toàn vệ sinh lao động nhóm 2.Chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ nhóm 2 hiệu quả

Đăng ký học huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 đúng luật

Khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 1.Cấp chứng an toàn vệ sinh lao động nhóm 1.Chia sẻ kinh nghiệm ATVSLĐ nhóm 1 hiệu quả

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động tại Thanh Trì Hà Nội

Khai giảng khóa huấn luyện an toàn lao động mới nhất tại Thanh Trì Hà Nội. Theo đúng quy định mới nhất của TT 27-BLĐTBXH quy định về an toàn lao động

Khóa học Huấn luyện an toàn lao động tốt nhất

Viện Đào Tạo ESC đang tuyển sinh khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động chất lượn tốt nhất Việt Nam ✅cấp chứng chỉ an bởi cục ATLĐ an toan lao dong

Huấn luyện An toàn lao động nhóm 2

Viện Đào Tạo ESC hiện đang chiêu sinh khóa đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 2. Giấy chứng nhận AN TOAN LAO ĐỘNG do cục An Toàn Lao Động cấp ✅ ✅ ✅

Huấn luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động - Nhóm 1 - 2019

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 là chương trình do Viện Đào Tạo ESC tổ chức. Chứng nhận an toàn lao động sẽ được cấp bởi cục an toàn lao động. ✅✅

Viện đào tạo quản lý ESC hiện đang chiêu sinh các khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động. Học viên sau khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận bởi cục an toàn lao động. Giấy chứng nhận an toàn lao động có thể lưu hành toàn quốc , thời gian lưu hành theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội, Cục An Toàn Lao Động quy định theo nhóm đối tượng đào tạo. an toan lao dong #antoanlaodong

 1. Huấn luyện an toàn lao động.
 2. Đối tượng nào cần tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động?
 3. Nội dung huấn luyện an toàn lao động của từng nhóm như thế nào?
 4. Chứng nhận an toàn vệ sinh lao động.
 5. Học phí Huấn luyện an toàn lao động ? .
 6. Địa điểm đào tạo huấn luyện an toàn lao động uy tín?

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Căn cứ vào Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/5/2016, quy định luật an toàn vệ sinh lao động về: huấn luyện đào tạo an toàn vệ sinh lao động , quan trắc môi trường lao động, kiểm định kỹ thuật an toàn trong lao động.

Căn cứ vào chứng nhận số  1863/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Cục an toàn lao động cấp cho Viện Quản Lý Đào Tạo ESC Việt Nam đủ điều kiện hoạt động Dịch vụ Huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động.

Viện đào tạo quản lý ESC xin thông báo:  Mở lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP như sau:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Theo quy định của Bộ Lao Động Thương Bình và Xã Hội, Cục An Toàn Lao Động quy định đối tượng tham gia huấn luyện an toàn được chia thành 6 nhóm cụ thể như sau:

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1.

An toàn vệ sinh lao động nhóm 1 là nhóm thuộc về các cấp quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ. Nhóm 1 bao gồm: Người đứng đầu đơn vị tổ chức, cơ sở kinh doanh. Người đứng đầu các phòng ban, đứng đầu các chi nhánh trực thuộc, phụ trách các bộ phận kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh , các cấp phó được giao nhiệm vụ về huyến luyện an toàn lao động.

lớp học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2.

Lao động nhóm 2 tham gia vào khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được luật lao động quy định. Là những người thực hiện các công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây có thể được coi là tầng lao động thứ 2 bên dưới tầng lao động nhóm 1 vừa kể trên. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 bao gồm: Những người thuộc ban chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Lớp học an toàn lao động nhóm 2

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3.

Đối tượng huấn luyện an toàn lao động của nhóm 3 được quy định: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Xem thêm: Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4.

Đối tượng tham gia huấn luyện thuộc nhóm 4 là : Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Huan luyen an toan nhom 4

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 5.

Đối tượng tham gia huấn luyện ATVSLĐ thuộc nhóm 5 chính là những người làm công tác y tế. Bao gồm: Bác sĩ, điều dưỡng, Dược sĩ, Y sĩ, Nha Sĩ ..vv.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 6.

Đối tượng tập huấn của nhóm này bao gồm: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động.

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1.

Trong các thông thư hướng dẫn thực hiện triển khai nội dung huấn luyện an toàn lao động đối với lao động nhóm 1 như sau:

- Lý thuyết an toàn lao động : Học viên được đào tạo Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Triển khai nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động

 1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 2. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 3. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 4. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

- Kiểm tra đánh giá khóa học an toàn và cấp chứng nhận.

Trong quá trình tổ chức các khóa đạo tạo an toàn lao động cho học viên thuộc nhóm 1. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan như: Tôi là quản lý thì cần gì phải học an toàn lao động làm gì, cứ để cho công nhân tham gia huấn luyện vì họ là người trực tiếp tham gia lao động có phải tốt hơn và đỡ lãng phí không? Hay luật lao động quy định học phần đào tạo an toàn này có phải đang gây khó cho doanh nghiệp hay không? Sao không tập trung hướng dẫn nâng cao sản xuất chất lượng?

Đối với những câu hỏi này trong khuôn khổ thời gian có hạn chúng tôi thường trả lời vắn tắt như sau:

Bạn là người quản lý, là người đứng đầu doanh nghiệp. Vị thế của bạn chính là đại diện cho doanh nghiệp trong đó có đại diện cho chính tầng lớp tham gia lao động. Vì thế khi bạn nắm rõ các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động thì bạn sẽ đưa ra được các phương pháp an toàn  phòng ngừa được các tai nạn cũng như các bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Bạn là người quyết định rất lớn trong việc hướng dẫn và đề ra các phương pháp an toàn. Các công nhân tuân thủ phương pháp bạn đề ra họ sẽ không gặp các yếu tố nguy hiểm trong quá trình làm việc họ sẽ an tâm lao động từ đó năng xuất lao động sẽ được tăng trưởng. Bạn không bị lãng phí những chi phí chi trả cho các vụ tại nạn lao động, cháy nổ thiệt hại vật chất. Như vậy đối với cương vị một người quản lý bạn tham gia khóa huấn luyện vừa đạt được lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, vừa thể hiện được sự nhân văn trong công tác quản lý, vừa là người tuân thủ các quy định của pháp luật. Có rất nhiều lợi ích liên quan đến nó vậy tại sao bạn lai không tham gia khóa huấn luyện chứ ?

nôi dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2.

Cũng như nhóm 1, nhóm 2 cũng phải nắm vững các vấn đề về lý thuyết: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động của nhóm 2:

 1. Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở.
 2. Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
 4. Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
 5. Xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm.
 6. Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
 7. Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
 8. Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra.
 9. Công tác điều tra tai nạn lao động.
 10. Những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.
 11. Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 12. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài đào tạo phần nghiệp vụ ra thì ATVSLĐ nhóm 2 còn được đào tạo thêm về chuyên nghành. Cụ thể như sau:

 1. Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại.
 2. Quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Bước cuối trong công tác đào tạo của nhóm 2 chính là kiểm tra đánh giá.

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 3.

Nội dung huấn luận của nhóm 3 cũng được thể hiện ở 3 khía cạnh: lý thuyết, nghei65p vụ, kiểm tra đánh giá.

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4.

a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung học an toàn lao động nhóm 5.

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

an toàn lao động

Nội dung học an toàn lao động nhóm 6.

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chứng nhận an toàn lao động nhóm 1, 2,3, 5,6.

Sau khi được đào tạo tham dự khóa huấn luyện, Học viên sẽ được được kiểm tra lại tất cả những gì đã được học. Nếu  học viên đạt yêu cầu thì được cấp Chứng nhận huấn luyện an toàn lao động. Thẻ an toàn lao động( đối với nhóm 3). Chứng  nhận an toàn của nhóm 1, 2,5,6 có giá trị 2 năm. Được lưu hành toàn quốc.

Chứng nhận an toàn lao động nhóm 4.

Nhóm 4 không được cấp chứng nhận hay thẻ. Mà sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì được ghi vào Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

 1.  Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.
 2. Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định44/2016/NĐ-CP

chứng nhận an toàn lao động

HỌC PHÍ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Phí đào tạo an toàn lao động cập nhật ngày 11/07/2019

An toàn lao động Học phí
Nhóm 1 600.000đ
Nhóm 2 800.000đ
Nhóm 3 600.000đ
Nhóm 4 400.000đ
Nhóm 5 1.500.000đ
Nhóm 6 800.000đ

ĐỊA ĐIỂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Địa điểm huấn luyện chính: 

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS

Địa chỉ: HH4C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại: 0966777780

Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/.

Đối với các công ty và tổ chức xin liên hệ trực tiếp để chúng tôi tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh ngay tại cơ sở hoặc tại các địa điểm huấn luyện đào tạo của chúng tôi tại các tỉnh : An Giang , Hà Nam , Quảng Nam , Bà Rịa - Vũng Tàu , Hà Tĩnh , Quảng Ngãi , Bắc Giang , Hải Dương , Quảng Ninh , Bắc Kạn , Hậu Giang , Quảng Trị , Bạc Liêu , Hòa Bình , Sóc Trăng , Bắc Ninh , Hưng Yên , Sơn La , Bến Tre , Khánh Hòa , Tây Ninh , Bình Định , Kiên Giang , Thái Bình , Bình Dương , Kon Tum , Thái Nguyên , Bình Phước , Lai Châu , Thanh Hóa , Bình Thuận , Lâm Đồng , Thừa Thiên Huế , Cà Mau , Lạng Sơn , Tiền Giang , Cao Bằng , Lào Cai , Trà Vinh , Đắk Lắk , Long An , Tuyên Quang , Đắk Nông , Nam Định , Vĩnh Long , Điện Biên , Nghệ An , Vĩnh Phúc , Đồng Nai , Ninh Bình , Yên Bái , Đồng Tháp , Ninh Thuận , Phú Yên , Gia Lai , Phú Thọ , Cần Thơ , Hà Giang , Quảng Bình , Đà Nẵng , Hải Phòng , Hà Nội , TP HCM.

 


Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
600000đ - 610000đ
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 2
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
800000đ - 810000đ
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 3
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
600000đ - 610000đ
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 4
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
400000đ - 410000đ
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 5
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
1500000đ - 1510000đ
Đào tạo huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 ✅
Bắt đầu: Thu 11/07/19 at 08:00
Kết thúc: Wed, 11/07/25 23:59 p.m

0966777780, Hà Nội
800000đ - 810000đ
Huấn luyện an toàn lao động
5 (2) votes

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com