Mục tiêu khóa học huấn luyện an toàn lao động nhóm 2

 1. Nắm vững cách Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 2. Nâng cao kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
 3. Xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động
 4. Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động
 5. Sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
 6. Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

VÌ SAO NÊN CHỌN TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VIỆN ĐÀO TẠO ESC

Huấn luyện an toàn lao động đúng luật

Viện Đào Tạo ESC là trung tâm đào tạo về huấn luyện an toàn lao động được cấp phép của bộ lao động thương binh xã hội - Cục an toàn lao động. Chương trình giảng dạy cùng tài liệu huấn luyện tại trung tâm theo đúng quy định pháp luật đề ra

Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp

Viện Đào Tạo ESC Tự hào là đơn vị DUY NHẤT tại Việt Nam có đội ngũ hỗ giảng viên là những người đã và đang công tác chuyên sâu trong lĩnh vực huấn luyện an toàn lao động. Là các cán bộ, kỹ sư đã và đang công tác trong các tổ chức lao động của Việt Nam.

Cấp chứng chỉ an toàn lao động lúc luật

Viện Đào Tạo ECS theo sự chỉ đạo của Cục An Toàn Lao động cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 theo đúng Nghị định 44/2016/NĐ-CP của. Chứng chỉ có thời hạn 2 năm và lưu hành toàn quốc. Kết thúc 2 năm xin đăng ký lại tại trung tâm để có thể cấp mới.

Đăng ký ngay khóa học an toàn lao động nhóm 2

NHỮNG AI PHẢI THAM GIA KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1

Học viên HỌC KHÓA AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2
 • Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động
 • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở
 • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
 • Như vậy chúng ta thấy đối tượng phải tham gia tập huấn an toàn lao động nhóm 2 là những cán bộ - người trực tiếp làm các công tác an toàn lao động.
 • Một cơ sở cần bao nhiêu cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động?
  - Đối với cơ sở dưới 50 lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  - Đối với cơ sở từ 50 - 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  - Đối với cơ sở từ 300 - 1000 người lao động phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  - Đối với cơ sở từ > 1000 người phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;

LỢI ÍCH KHI HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI VIỆN ESC

Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu về an toàn vệ sinh lao động. Áp dụng thực tế vào hoạt động của công ty.Kết thúc khóa học đủ điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2
 1. Chương trình huấn luyện theo đúng quy định pháp luật.
 2. Tài liệu huấn luyện phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu thực tế
 3. Được Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động
 4. Được Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc
 5. Được huấn luyện thực hành chuyên nghành mô phỏng theo tình hình thực tế của công ty,môi trường làm việc
 6. Được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm được lưu hành toàn quốc, được cấp mới lại khi chứng nhận an toàn lao động hết thời hạn.
 7. Địa điểm huấn luyện linh động. Có thể huấn luyện ngay tại cơ sở của doanh nghiệp, tổ chức
 8. Thời gian huấn luyện ATVSLĐ của nhóm 2 là 48 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Thời gian huấn luyện có thể thay đổi phù hợp với thời gian của tổ chức doanh nghiệp
 9. Được thực hành các kỹ năng về ATVSLĐ
 10. Viện đào tạo ECS không ngừng cải tiến phương pháp huấn luyện để học viên có thể tiếp thu được nhanh nhất. Chỉ cần học là có đủ khả năng thi đậu lấy chứng chỉ
 11. Được hỗ trợ tư vấn và cập nhật kiến thức đổi mới ngay cả khi học viên đã kết thúc khóa học
 12. Giảng viên là các cán bộ kỹ sư có thâm niên công tác trong lĩnh vực an toàn lao động
Đăng ký ngay

Khai giảng liên tục hàng tháng

KHÓA HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

Khai giảng

Ngày 23

Thời lượng

16 giờ

Lịch học

Theo Time của tổ chức

Giờ học

Theo giờ của tổ chức

NỘI DUNG KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2

01

Lý thuyết

 • Mục tiêu: Nâng cao Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động.
02

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

 • Mục tiêu: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động..
Đăng ký ngay

HÌNH ẢNH CÁC KHOÁ HỌC

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 2
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1
an toàn lao động là gì

Học phí khóa học

Học phí: 800.000 VND

Nhanh tay nhận ưu đãi

Giảm giá khi khi đăng ký trước 10 ngày khai giảng

Đối tượng nên tham gia huấn luyện an toàn lao động theo quy định pháp luật:
1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
2. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Đăng ký học an toàn lao động nhóm 1 dành cho quản lý

Những trường gắn dấu * là bắt buộc
captcha

* Chúng tôi sẽ sắp lớp theo quỹ thời gian phù hợp của bạn

Khoá học sắp khai giảng

Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Xây Dựng

Khai giảng: 23/08/2019 Thời lượng: 3 buổi 23/8/201914/10/2020

Chuyên huấn luyện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực tổ Chức Xây Dựng

Khai giảng: 10/08/2019 Thời lượng: 8 buổi

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề tu bổ di tích

Khai giảng: 28/09/2019 Thời lượng: 6 buổi

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề đấu thầu