Các nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất

Linhlanweb -
Các nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất
5 (0) votes

Theo Wikipedia: Hóa chất hay chất hóa học là một dạng của vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi. Không thể tách nó ra thành những thành phần nhỏ hơn bằng các phương pháp tách vật lý mà không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có các trạng thái khí, lỏng, rắn và plasma.

Hóa chất đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống nó vừa là nguyên liệu, vừa là các  thành phẩm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của con người. Hóa chất có nguy hiểm không ? Rất nguy hiểm nếu chúng ta không sử dụng đúng cách. Nếu bạn chưa biết các biện pháp an toàn khi sử dụng hóa chất thì xin đọc tiếp bên dưới! Còn nếu bạn biết rồi thì cũng nên đọc vì có thể nó sẽ bổ sung cho bạn được 1 vài điều giúp bạn có kiến thức an toàn hóa chất được sâu hơn.

AN TOÀN HÓA CHẤT

1. An toàn hóa chất là gì

An toàn hóa chất là các biện pháp giúp ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm trong quá trình làm việc, thao tác, bảo quản hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thân thể, tính mạng của người lao động cũng như môi trường lao động.

an toàn hóa chất

2. Quy định về an toàn hóa chất

Quy định mới về sử dụng hóa chất nguy hiểm

Ngày 22/4/2013 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2013 TT-BCT nhằm quy định cụ thể về sử dụng hóa chất nguy hiểm của tổ chức, cá nhân để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng dưới hình thức văn bản với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước 15 ngày làm việc trước khi sử dụng. Việc đăng ký lại cũng được thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chuyển đổi chủ sở hữu, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động hoặc sau khi thay đổi mục đích sử dụng.

Định kỳ, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm phải báo cáo tình hình sử dụng hóa chất trên cơ sở nội dung đã đăng ký với Sở Công thương thuộc địa bàn quản lý trước ngày 10/6 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/12 đối với báo cáo năm.

Sở Công thương có quyền kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau: Không đăng ký sử  dụng hóa chất nguy hiểm; không thực hiện đăng ký lại việc sử  dụng hóa chất nguy hiểm; sử dụng hóa chất nguy hiểm không đúng mục đích đăng ký; không báo cáo tình hình sử dụng hóa chất nguy hiểm sau 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu báo cáo của Sở Công thương; thông qua công tác quản lý, phát hiện các thông tin, tài liệu có dấu hiệu vi phạm các quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền (Cục Hóa chất, Sở Công thương) và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm. Trường hợp vi phạm các quy định tại Thông tư này bị xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất theo quy định  của pháp luật.

Quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất

Ngày 13/02/2012 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, sản xuất nhượng quyền, gia công, san chia, đóng gói lại (sau đây gọi là sản xuất), kinh doanh, nhập khẩu hóa chất tại lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nội dung ghi nhãn hóa chất được quy định cụ thể như sau:

Điều 12. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất
   Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hóa chất thực hiện theo quy định tại Khoản 48 Điều 12 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và theo quy định của GHS gồm:
   1. Tên hóa chất.
   2. Mã nhận dạng hóa chất.
   3. Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ.
   4. Biện pháp phòng ngừa.
   5. Định lượng.
   6. Thành phần hoặc thành phần định lượng.
   7. Ngày sản xuất.
   8. Hạn sử dụng (nếu có).
   9. Thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối.
  10. Xuất xứ hàng hóa.
  11. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.
Điều 13. Trách nhiệm ghi nhãn phụ
  Nội dung ghi trên nhãn phụ không được làm hiểu sai lệch nội dung của nhãn gốc được quy định tại Điều 12 của Thông tư này. Trường hợp phải ghi thêm nội dung bắt buộc mà nhãn gốc không có, tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với nội dung ghi thêm.
Điều 14. Thông tin khác thể hiện trên nhãn hóa chất
  Ngoài những nội dung bắt buộc quy định tại Điều 12 Thông tư này, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có thể ghi thêm các nội dung khác lên nhãn. Những nội dung này phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, không được làm hiểu sai lệch đặc tính của hóa chất, không được làm hiểu sai lệch nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hóa chất. Nội dung khác có thể ghi trong Phiếu an toàn hóa chất hoặc trong tờ hướng dẫn sử dụng.
Điều 15. Trường hợp ghi nhãn khi vận chuyển hóa chất
  1. Trong lưu thông hóa chất, trừ các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này thì hóa chất khi vận chuyển phải có nhãn theo quy định tại Điều 12 Thông tư này và có hình đồ cảnh báo trong vận chuyển theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này.
  2. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải thể hiện trên bao bì trực tiếp đối với hóa chất không có bao bì ngoài. Hình đồ cảnh báo trong vận chuyển hóa chất phải được đặt trên bao bì ngoài đối với trường hợp hóa chất có cả bao bì trực tiếp và bao bì ngoài.

3. Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (msds)

 Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet viết tắt: MSDS) là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

MSDS chủ yếu được sử dụng trong các khu vực sản xuất có sử dụng hóa chất được coi là độc hại. Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) thường bao gồm ít nhất là các mục sau:

 1. Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký CAS, RTECS v.v.
 2. Các thuộc tính lý học của hóa chất như biểu hiện bề ngoài, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ v.v
 3. Thành phần hóa học, họ hóa chất, công thức và các phản ứng hóa học với các hóa chất khác như axít, chất ôxi hóa.
 4. Độc tính và các hiệu ứng xấu lên sức khỏe con người, chẳng hạn tác động xấu tới mắt, da, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, khả năng sinh sản cũng như khả năng gây ung thư hay gây dị biến, đột biến gen. Các biểu hiện và triệu chứng ngộ độc cấp tính và kinh niên.
 5. Các nguy hiểm chính về cháy nổ, tác động xấu lên sức khỏe người lao động và nguy hiểm về phản ứng, ví dụ theo thang đánh giá NFPA từ 0 tới 4.
 6. Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất.
 7. Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất.
 8. Trợ giúp y tế khẩn cấp khi ngộ độc hay bị tai nạn trong khi sử dụng hóa chất.
 9. Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.
 10. Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.
 11. Các thiết bị, phương tiện và trình tự, quy chuẩn trong phòng cháy-chữa cháy.
 12. Các tác động xấu lên thủy sinh vật và môi trường.
 13. Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF).
 14. Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển.

huấn luyện an toàn lao động hóa chất

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

Phiếu an toàn hóa chất là biểu mẫu được quy định kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương. Nội dung của phiếu an toàn hóa chất  bao gồm:

- Nhận dạng hóa chất.

- Thông tin về thành phần hóa chất.

- Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất.

- Biện pháp sơ cứu y tế

- Biện pháp sử lý khi có hỏa hoạn.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

- Yêu cầu bảo quản cất giữ.

- Tác động lên người và yêu cầu về bảo hộ cá nhân

- Đặc tính lý hóa chất của hóa chất.

- Mức ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất.

- Thông tin về độc tính.

- Thông tin về sinh thái.

- Yêu cầu trong việc thải bỏ.

- Yêu cầu trong vận chuyển.

- Quy chuẩn kỹ  thuật và quy định pháp luật tuân thủ.

Bạn có thể tải Mẫu phiếu an toàn hóa chất tại đây để tham khảo

nội quy an toàn hóa chất

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG HÓA CHẤT.

Thông tư số 36/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành:  quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất như sau:

1. Đối tượng áp dụng Huấn luyện an toàn lao động hóa chất.

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất quy định tại Điều 1 Thông tư TT36-2014-BCT ve huan luyen an toan hoa chat và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất

Nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đốitượng được huấn luyện.

Cụ thể:
2.1 Đối với lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (người quản lý)
a) Những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, bao gồm:
Yêu cầu về cơ sở vật chất, chuyên môn trong hoạt động hóa chất; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép; khai báo hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất; đăng ký sử dụng hóa chất; đăng ký và quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới; Phiếu an toàn hóa chất; lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm; nghĩa vụ cung cấp và bảo mật thông tin; yêu cầu về lập, phê duyệt, xác
nhận và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; quy định về khoảng cách an toàn;
b) Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở);
c) Biện pháp về quản lý, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm;
d) Các phương án, biện pháp cần thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất: Thông tin gọi cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu tại chỗ; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ đồ liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở;
đ) Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường; biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

2.2 Đối với người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (người lao động)

a) Các nội dung quy định tại Điểm b, Điểm đ Khoản 1 Điều này;
b) Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường;
c) Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất; quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao;
d) Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy);
đ) Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn;
e) Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

3. Tổ chức huấn luyện 

Đối với các đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất thì thông tư quy định cụ thể như sau:

3.1 Đối với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm:
a) Quy định chi tiết nội dung, thời gian huấn luyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;
b) Lựa chọn người huấn luyện theo quy định tại Khoản 3 Điều này; 
c) Thông báo kế hoạch huấn luyện và kiểm tra trước bảy (07) ngày tới Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà cơ sở hoạt động trên địa bàn;
d) Tổ chức huấn luyện;
đ) Đề nghị Sở Công Thương kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Giấy chứng nhận) cho người lao động đã được huấn luyện;
e) Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện.
3.2 Đối với cán bộ quản lý
Sở Công Thương tổ chức huấn luyện cho cán bộ quản lý của các cơ sở trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.
3.3 Trình độ của người huấn luyện 

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, có ít nhất năm (05) năm làm việc về an toàn hóa chất.

4.Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn hóa chất

a) Huấn luyện lần đầu:

Đối với cán bộ quản lý, thời gian huấn luyện ít nhất mười hai (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra; đối với người lao động mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất mười sáu (16) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
b) Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho cán bộ quản lý và người lao động. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu;
c) Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi phương án sản xuất, cơ sở vật chất, chủng loại hóa chất; thay đổi vị trí làm việc; khi kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu (06) tháng trở lên. Thời gian huấn luyện ít nhất mười hai (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.


Tùy điều kiện cụ thể tổ chức, cá nhân có thể tổ chức huấn luyện riêng về kỹ thuật an toàn hóa chất hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy hoặc huấn luyện an toàn khác theo quy định.

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động hóa chất.

Viện Đào Tạo Quản Lý ESC ra đời và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và định hướng của Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động Thương Binh và xã hội triển khai chương trình Huấn luyện AN TOÀN HÓA CHẤT cho cá nhân, tổ chức, công ty. Trong nhiều năm qua Viện đào tạo là  là một trong những địa chỉ huấn luyện an toàn lao động uy tín cho hàng ngàn tổ chức.

VIỆN ĐÀO TẠO QUẢN LÝ ECS
Địa chỉ: CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 10000, Việt Nam
Điện thoại: 0966777780
Email: daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com -  Website: https://antoanlaodong.edu.vn/

An toàn hóa chất | Phiếu an toàn hóa chất | nguyên tắc an toàn hóa chất

NGUYÊN TẮC AN TOÀN HÓA CHẤT

Hầu hết các loại hóa chất đều có sự độc hại. Tùy vào liệu lượng, thời gian tiếp xúc mà có những ảnh hưởng. Người lao động cần phải nắm vững các yếu tố nguy hiểm liên quan đến loại hóa chất và các nguyên tắc ăn toàn lao động khi làm việc với các hóa chất. Đặc biệt là các hóa chất độc hại dễ gây cháy nổ.
Dưới đây là Các nguyên tắc an toàn khi làm việc với hóa chất cơ bản: 
- Cần phải hiểu loại hóa chất mình đang tiếp xúc, nắm được nguyên tắc an toàn.
- Luôn tuân thủ mặc đồ bảo hộ và kiểm tra cẩn thận các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi sử dụng hóa chất. Trường hợp đồ bảo hộ bị hỏng hoặc rách thì cần phải thay ngay bằng bộ mới đảm bảo an toàn.
- Luôn tuân theo tất cả các quy tắc an toàn đã được học.

- Luôn tìm hiểu về các thủ tục và thiết bị khẩn cấp. Đây là điều rất quan trọng vì bạn sẽ biết cách sơ tán, biết cách báo cáo khẩn cấp và cách để đối phó với hỏa hoạn và sự cố rò rỉ, cũng như biết cách sơ cấp cứu khi đồng nghiệp bị thương trong các sự cố.

- Luôn thận trọng và lên kế hoạch trước. Dự đoán về những tình huống xấu có thể xảy ra và chú ý tới những gì đang làm trong quá trình làm việc.

- Lưu trữ tất cả nguyên vật liệu một cách thích hợp, tách riêng những vật liệu dễ kết hợp với nhau gây cháy nổ, và lưu trữ trong khu vực khô, thông thoáng, mát mẻ.

- Đọc kỹ nhãn mác và bảng dữ liệu an toàn của vật liệu (MSDS) trước khi sử dụng bất cứ vật liệu nào để chắc chắn rằng bạn hiểu biết về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

- Đảm bảo mọi thùng chứa đã được dán nhãn và hóa chất được chứa trong thùng thích hợp. Đừng sử dụng bất kỳ hóa chất không được chứa đựng hay dán nhãn thích hợp. Báo cáo ngay với người quản lý về các thùng chứa bị hỏng hay nhãn trên thùng không đọc được.

- Giữ gìn cơ thể và nơi làm việc sạch sẽ. Sau khi tiếp xúc với bất kỳ hóa chất nào, hãy rửa với xà phòng và nước. Lau chùi bề mặt nơi làm việc ít nhất một lần trong ca làm việc để nguy cơ ô nhiễm được giảm thiểu.

- Chỉ sử dụng vật liệu đúng mục đích của nó. Ví dụ sử dụng dung môi để rửa tay hay xăng để lau chùi thiết bị.

- Không được ăn uống khi đang làm việc với hóa chất và nếu tay của bạn bị dính hóa chất không nên sử dụng mỹ phẩm hay rờ kính áp tròng.

An toàn hóa chất công nghiệp

Theo EHS có 4 ghi chú để người lao động tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ về hóa chất công nghiệp:

Ngăn ngừa tai nạn
Hãy chắc chắn rằng người lao động biết các mối nguy hiểm của bất kỳ hóa chất nào được xử lý tại nơi làm việc. Điều này sẽ được cung cấp trong các buổi đào tạo. Ngoài ra, cần đọc bảng dữ liệu an toàn (MSDS) cho bất kỳ hóa chất nào được sử dụng. MSDS sẽ cung cấp thông tin sẽ rất quan trọng trong trường hợp xảy ra tai nạn hóa học.

Sử dụng và duy trì PPE.
Cung cấp cho người lao động trang bị bảo vệ thích hợp cho công việc cụ thể sẽ làm. Kiểm tra kỹ thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để chắc chắn rằng nó có dấu “D3” cùng với dấu hiệu của nhà sản xuất trên đó hoặc cũng có thể có dấu “+” để biểu thị dấu hiệu bị tác động, giúp bảo vệ bạn trong trường hợp xảy ra vụ nổ hóa học ngẫu nhiên.

Biết nơi rửa mắt gần nhất và cách sử dụng chúng.
Điều này đảm bảo người lao động có thể xử lý giảm thiểu thiệt hại cá nhân khi xảy ra tình huống rủi ro khẩn cấp. Cần làm theo các hướng dẫn trong MSDS.

Hỗ trợ người khác nếu có thể để giảm thiểu thiệt hại chung cho cho riêng cá nhân đó.

An toàn hóa chất phòng thí nghiệm

Khi làm việc trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với hóa chất. Bạn nên thực hiện 9 bước an toàn dưới đây: 

 1. Trong khi chuẩn bị cho một ứng dụng, hãy luôn ước tính những mối nguy hiểm tiềm ẩn và cách tránh chúng.
 2. Mặc trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
 3. Làm quen với phòng thí nghiệm mà bạn đang làm việc theo các quy trình an toàn phù hợp.
 4. Hiểu rõ về các kỹ thuật đo cơ bản và nguyên tắc hoạt động của thiết bị mà bạn sẽ sử dụng.
 5. Nếu bạn thường xuyên thực hiện các hoạt động theo yêu cầu như công việc lặp đi lặp lại kéo dài hay dùng lực cánh tay hoặc tay, hãy luôn xoay tay giữa các trạm làm việc khác nhau.
 6. Dành thời gian nghỉ ngơi để vươn vai, di chuyển và giãn cơ nếu bạn ngồi ở bàn hoặc đứng ở các trạm làm việc trong thời gian dài.
 7. Đảm bảo rằng vị trí làm việc của bạn là thích hợp – điều chỉnh chiều cao của ghế và tạo khoảng cách phù hợp cho đầu gối và bàn chân.
 8. Đặt công cụ và nguyên liệu trong tầm tay và tầm nhìn. Loại bỏ các vật tư không cần thiết ra khỏi khu vực làm việc.
 9. Khi làm việc với máy tính, hãy đảm bảo có tư thế cổ, vai và lưng thoải mái.

An toàn hóa chất trong phòng thí nghiệm là một trong những yêu cầu bắt buộc, vì vậy người tham gia lao động tiếp xúc quản lý cần phải được tập huấn an toàn trước khi được giao nhiệm vụ.

An toàn hóa chất trong nghành xăng dầu

Xăng dầu là mặt hàng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn cháy nổ và an toàn môi trường. Vì vậy nếu quản lý không tốt nó có để gây ra sự cố và thậm chí có thể là thảm họa làm thiệt hại về con người, tài sản và môi trường sống của chúng ta. 

Vì vậy an toàn hóa chất trong ngành xăng dầu là điều bắt buộc.

- Các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình xây dựng, kinh doanh.

- Củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng này nắm vững kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Thường xuyên tập luyện sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy đã trang bị, xử lý thuần thục có hiệu quả các tình huống cháy nổ, cứu người và hướng dẫn thoát nạn.

- Lãnh đạo các doanh nghiệp, chủ các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc tổ chức duy trì chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy thường xuyên và định kỳ để chủ động phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ gây mất an toàn có thể dẫn đến cháy, nổ. Đồng thời phải thực hiện đúng các quy trình nhập, xuất xăng dầu (tạm dừng hoạt động bán hàng cho phương tiện, lập hàng rào cách ly xung quanh khu vực xe bồn, bố trí người và phương tiện chữa cháy túc trực).

- Niêm yết đầy đủ các biển báo cấm lửa, cấm hút thuốc, cấm sử dụng điện thoại di động và niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy rõ ràng, nơi dễ thấy để mọi người đọc. Thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm túc và không sử dụng điện thoại di động hoặc hút thuốc trong khu vực bơm xăng, dầu.

- Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu hàng năm kiểm tra bổ sung phương án chữa cháy - cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế.

- Khi có cháy, nổ phải tổ chức chữa cháy kịp thời, phát huy phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ” đồng thời nhanh chóng báo cháy cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp theo số 114 để có những biện pháp chữa cháy hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

An toàn hóa chất trong sản xuất

Làm việc với hóa chất là một trong những ngành có rủi ro lớn. Vì vậy, người lao động cần nắm được các nguyên tắc an toàn lao động trong sản xuất hóa chất. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy tắc an toàn lao động trong ngành này

Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể như sau:

Nhà xưởng, kho chứa, nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

Nhà xưởng, kho chứa phải có lối, cửa thoát hiểm, lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất. Thiết bị điện trong nhà xưởng, kho chứa có hóa chất dễ cháy, nổ phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ; sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra ngoài môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp cháy nổ, chống sét.

Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Về bao bì, vật chứa, Nghị định yêu cầu bao bì phải đảm bảo kín, chắc chắn, có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp, vận chuyển. Bao bì đã qua sử dụng phải bảo quản riêng. Trước khi nạp hóa chất, cơ sở thực hiện nạp phải kiểm tra bao bì, vật chứa hóa chất, làm sạch bao bì đã qua sử dụng để loại trừ khả năng phản ứng, cháy nổ khi nạp hóa chất. Các vật chứa, bao bì đã qua sử dụng nhưng không sử dụng lại được phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất phải có nhãn ghi đầy đủ các nội dung theo quy định về ghi nhãn hóa chất. Nhãn của hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và có độ bền chịu được tác động của hóa chất, thời tiết và các tác động thông thường khi bốc, xếp vận chuyển.

Hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải được thực hiện tại địa điểm đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thiết bị san chiết, đóng gói hóa chất phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, bảo dưỡng theo quy định hiện hành về kiểm định máy móc, thiết bị.

Bao bì, vật chứa và nhãn hóa chất sau khi san chiết, đóng gói phải đáp ứng yêu cầu quy định; người lao động trực tiếp san chiết, đóng gói hóa chất phải được huấn luyện về an toàn hóa chất.

 

Bài viết có sử dụng dữ liệu từ các nguồn: 

1.https://vi.wikipedia.org/wiki/Bảng_chỉ_dẫn_an_toàn_hóa_chất
2. http://itradetthue.gov.vn/Thong-tin/tid/Quy-dinh-ve-phan-loai-va-ghi-nhan-hoa-chat/newsid/78B9182B-3B45-4451-B5C5-202F585AF246/cid/BAC587F2-5E63-434D-955A-3469A9B4D392
3.http://itradetthue.gov.vn/Thong-tin/tid/Quy-dinh-moi-ve-su-dung-hoa-chat-nguy-hiem/newsid/BFF16797-FF5E-4EAE-987E-1E9272F4BAFD/cid/BAC587F2-5E63-434D-955A-3469A9B4D392
4. https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/599/3758/huong-dan-dam-bao-an-toan-trong-san-xuat--kinh-doanh-hoa-chat.aspx
 


Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Linhlanweb -

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.Vậy chứng nhận iso là gì? Cấp chứng chỉ ISO uy tín ở đâu?

Dịch Vụ Thông Tắc Bồn Cầu Tại HCM 【Giá Rẻ】Từ 100k/M

Linhlanweb -

Bạn đang cần tìm dịch vụ thông cống nghẹt tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng tắc nghẽn bồn cầu, cống nghẹt? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Cách vệ sinh những mẫu rèm cửa đúng bí quết

Linhlanweb -

Để có những bộ rèm cửa đẹp sạch đón tết thì việc vệ sinh là điều cần yếu. cách vệ sinh rèm cửa đúng cách tại nhà sau đây luôn giúp ích cho các bộ rèm cửa bạn trở nên như m

An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh

Linhlanweb -

Huấn luyện An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh là vấn đề cần thiết để hạn chế các tai nạn trong quá trình thi công nhà vệ sinh bằng vách ngăn.

Tiêu Chuẩn Nhãn CE Marking

Linhlanweb -

Chia sẻ kiến thức Ce là gì và Quy trình cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn nhãn CE Marking cho khẩu trang, găng tay xuất khẩu châu âu Eu. Trình bày dễ hiểu.

Tư vấn cấp chứng chỉ ISO 13485

Linhlanweb -

Chuyên tư vấn dịch vụ cấp chứng nhận ISO 13485 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị và đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016

Linhlanweb -

Viện quản lý đào tạo esc chuyên tư vấn Chứng nhận ISO 13485 : 2016 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị, đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Hồ sơ dự thầu và năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?

Linhlanweb -

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia chia sẻ thông tin hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì kèm các mẫu hồ sơ đánh giá năng lực

Thông tư 04 đấu thầu qua mạng

Linhlanweb -

An toàn lao động xin gửi nội dung Thông tư 04 đấu thầu qua mạng của BKHĐT và các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng kèm thông tư 04/2017/tt-bkhđt bản word

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com