An toàn lao động là gì

Linhlanweb -
An toàn lao động là gì
5 (3) votes

Để duy trì tính mạng, sức khỏe, khả năng làm việc lâu dài của người lao động cũng như bảo vệ môi trường làm việc. Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Việt Nam, đã đưa ra những chế định trong luật lao động, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động. Giúp người lao động an tâm, làm việc được lâu dài, đảm bảo sức khỏe.

KHÁI NIỆM AN TOÀN LAO ĐỘNG

An toàn lao động là gì? - An toàn lao động chính là giải pháp được đề ra nhằm ngăn ngừa các tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc, gây thương tích thân thể cũng như thương vong cho người lao động.

Trong quá trình làm việc thì người lao động cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định được đặt ra. Các giải pháp an toàn được đề ra ngoài các giải pháp chung thì mỗi ngành nghề sẽ có những quy định an toàn lao động đặc thù cho riêng nghành nghề đó.

Ví dụ an toàn lao đông trong sản xuất có quy tắc khác so với an toàn thực phẩm

an toàn lao động là gì

AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG LÀ GÌ

An toàn vệ sinh lao động là giải pháp được đưa ra để phòng tránh, giảm thiểu những tác nhân làm gây ra bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động khi tiếp xúc với môi trường làm việc có hại cho sức khỏe. 

Khi tuân thủ các quy tắc, giải pháp an toàn vệ sinh trong quá trình lao động, người lao động sẽ có được sức khỏe tốt, duy trì khả năng làm việc lâu dài, không phát sinh bệnh tật về sau.

Về khái niệm: An toàn vệ sinh lao động là gì? trên lý thuyết thì chỉ cần hiểu đơn giản là phương pháp phòng  tránh để người lao động không mắc các bệnh nghề nghiệp nhưng bắt tay vào thực tế thì mỗi nghành nghề cũng có các quy định vệ sinh an toàn lao động tương ứng theo đặc thù công việc cũng như lứa tuổi lao động.

an toàn vệ sinh lao động

Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công tác vệ sinh an toàn lao động có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi Người lao nắm được các quy tắc an toàn trong lao động thì  sẽ giảm thiểu được các tai nạn khi làm việc.Nếu người lao tuân thủ các quy tắc vệ sinh lao động thì người lao động sẽ ngăn ngừa được các bệnh nghề nghiệp gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ.

Nói tóm lại an toàn lao động giúp tránh bị tai nạn lao động, còn vệ sinh lao động giúp tránh các bệnh nghệp nghiệp. Do đó chúng ta cần phải đưa ra được các phương pháp tốt nhất và không ngừng làm nó tốt hơn như thế mới đảm bảo được an toàn cho sức khỏe, thân thể , tính mạng người lao động. Muốn đưa ra được phương pháp tốt thì chúng ta phải không ngừng nâng cao kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động.

đào tạo an toan vệ sinh lao động

NHỮNG AI CẦN PHẢI THAM GIA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG?

Thông thường khi nói đến an toàn lao động người ta thường chỉ nghĩ đến đối tượng trực tiếp là người lao động. Tuy nhiên công tác an toan lao động thực tế bao gồm 3 đối tượng chính là lao động, quản lý lao động và hỗ trợ lao động.

- Người lao động: Tuân thủ quy tắc an toàn vệ sinh lao động thì sẽ giảm thiểu các tai nạn, bệnh tật trong qua trình lao động. Do vậy đối tượng lao động cần phải có sự nắm bắt quy tắc và áp dụng quy tắc an toàn trong quá trình làm việc.

- Người sử dụng lao động: Nắm được các quy tắc an toàn, nâng cao nhận thức về an toàn từ đó không ngừng hoàn thiện đề ra các quy tắc an toàn tối ưu sẽ bảo vệ được người lao động, gắn kết lâu dài và giảm thiểu các chi phí liên quan đến người và của .

- Người hỗ trợ lao động: Nắm vững và không ngừng nâng cao nhận thức an toàn lao động để từ đó đề hỗ trợ đề ra các quy tắc giúp người lao động, tập huấn lao động cho người lao động các kiến thức trong việc bảo vệ an toàn.

Lớp học an toàn vệ sinh lao động

Điều 14 Luật 84/2015/QH13 - Luật Vệ Sinh An Toàn Lao Động 2015 nước Việt Nam quy định về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động chia đối tượng cần tham gia huấn luyện an toàn lao động ra làm 6 nhóm , cụ thể như sau:

1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  •  Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  •  Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian huấn luyện đào tạo: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ( tính cả thời gian kiểm tra)

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Chứng nhận an toàn lao động này có giá trị 2 năm  và lưu hành được trên toàn quốc 

2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Thời gian tập huấn: Tổng thời gian tập huấn ít nhất là 48 giờ( tính cả thời gian kiểm tra).

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Chứng nhận an toàn lao động này có giá trị 2 năm  và lưu hành được trên toàn quốc

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Thời gian tập huấn: Tổng thời gian tập huấn ít nhất là 24 giờ ( tính cả thời gian kiểm tra).

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Chứng nhận an toàn lao động này có giá trị 2 năm  và lưu hành được trên toàn quốc

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Thời gian tập huấn: Tổng thời gian tập huấn ít nhất là 48 giờ( tính cả thời gian kiểm tra).

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Chứng nhận an toàn lao động này có giá trị 2 năm  và lưu hành được trên toàn quốc

5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Thời gian tập huấn: Tổng thời gian tập huấn ít nhất là 56 giờ( tính cả thời gian kiểm tra). Bao gồm 40 giờ huấn luyện  chứng nhận chứng chỉ chuyên môn y tế lao động. 16 Giờ chứng nhận an toàn vệ sinh lao động.

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện  bao gồm 2 chứng nhận:

- Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động

- Chứng chỉ chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động.

Chứng nhận  này có giá trị 5 năm  và lưu hành được trên toàn quốc

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian tập huấn: Tổng thời gian huấn luyện: Ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, thì tổng thời gian tập huấn ít nhất 4 giờ.

Kết thúc hóa huấn luyện: Học viên được cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện .

Điu 74. An toàn, v sinh viên

  1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
  2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
  3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.
  4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây:

a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

  1. An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệ

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

c) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

d) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

 

chứng nhận an toàn lao động

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Cục An toàn lao động là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn lao động, bảo hộ lao động trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.
>> Xem thêm : Cục an toàn lao động

Cục an toàn lao động

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ở ĐÂU LÀ TỐT NHẤT?

Hiện nay có rất nhiều trung tâm huấn luyện, đào tạo an toàn trong lao động tuy nhiên không phải trung tâm nào cũng đào tạo theo sự chỉ đạo của Bộ, phần đa trong số đó là trá hình cấp chứng chỉ giả hoặc bán cái sang các trung tâm khác để lấy tiền hoa hồng.

Viện Đào Tạo An Toàn Lao Động ESC là một trong những viện hoạt động dựa trên sự chỉ đạo của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. Với bề dầy trên 15 năm hoạt động, trong nhiều năm qua đã đào tạo hàng trăm ngàn học viên, là đối tác quen thuộc với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tham gia khóa học Đào Tạo tại ESC , học viên được đào tạo theo đúng nội dung chuẩn mà Bộ đề ra, các chứng chỉ sau khi được cấp có thể lưu hành toàn quốc, học phí không phải qua trung gian do vậy phí đào tạo rất rẻ. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức tham gia khóa học sẽ được đội ngũ giáo viên đến tận nơi để tập huấn, giảng dạy và tư vấn đưa ra các quy tắc an toàn dự theo tình hình thực tế tại nơi đang công tác.

Viện Đào Tạo Lao Động ESC 
Địa chỉ:
HH4C, Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Điện thoại: 0966777780
Email:
daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com
Website:https://antoanlaodong.edu.vn

Tập huấn an toàn lao động


Lựa chọn tổ chức chứng nhận iso

Linhlanweb -

Lựa chọn tổ chức chứng nhận ISO luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.Vậy chứng nhận iso là gì? Cấp chứng chỉ ISO uy tín ở đâu?

Dịch Vụ Thông Tắc Bồn Cầu Tại HCM 【Giá Rẻ】Từ 100k/M

Linhlanweb -

Bạn đang cần tìm dịch vụ thông cống nghẹt tại TP.HCM để xử lý triệt để tình trạng tắc nghẽn bồn cầu, cống nghẹt? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Cách vệ sinh những mẫu rèm cửa đúng bí quết

Linhlanweb -

Để có những bộ rèm cửa đẹp sạch đón tết thì việc vệ sinh là điều cần yếu. cách vệ sinh rèm cửa đúng cách tại nhà sau đây luôn giúp ích cho các bộ rèm cửa bạn trở nên như m

An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh

Linhlanweb -

Huấn luyện An toàn lao động khi thi công vách ngăn vệ sinh là vấn đề cần thiết để hạn chế các tai nạn trong quá trình thi công nhà vệ sinh bằng vách ngăn.

Tiêu Chuẩn Nhãn CE Marking

Linhlanweb -

Chia sẻ kiến thức Ce là gì và Quy trình cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn nhãn CE Marking cho khẩu trang, găng tay xuất khẩu châu âu Eu. Trình bày dễ hiểu.

Tư vấn cấp chứng chỉ ISO 13485

Linhlanweb -

Chuyên tư vấn dịch vụ cấp chứng nhận ISO 13485 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị và đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Tiêu chuẩn ISO 13485 : 2016

Linhlanweb -

Viện quản lý đào tạo esc chuyên tư vấn Chứng nhận ISO 13485 : 2016 dành cho khẩu trang y tế, thiết bị, đồ bảo hộ y tế. Cấp ISO 13485 : 2016 Nhanh uy tín

Hồ sơ dự thầu và năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì?

Linhlanweb -

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia chia sẻ thông tin hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực dự thầu gồm những loại giấy tờ gì kèm các mẫu hồ sơ đánh giá năng lực

Thông tư 04 đấu thầu qua mạng

Linhlanweb -

An toàn lao động xin gửi nội dung Thông tư 04 đấu thầu qua mạng của BKHĐT và các biểu mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng kèm thông tư 04/2017/tt-bkhđt bản word

Liên hệ

Địa chỉ:

CT4B-X2 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà nội

Phone

0966777780

E-mail

daotaoantoanlaodong.esc@gmail.com